STRATEGIES & TECHNOLOGIES
 
 
 


Rambler's Top100
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Пользовательскогопоиска

Наукові статті Світлани Сліпачук

1. Тенденції впровадження систем управління якістю у ВНЗ України
Східно-європейський журнал передових технологій № 6/2 (48), 2010

2. Забезпечення якості вищої освіти – головна вимога Болонського процесу
Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова «Історико-педагогічні студії» випуск № 5

3. Забезпечення якості вищої освіти у форматі Болонського процесу: досвід України
Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова «Педагогічні науки: реалії та перспективи» випуск № 22

4. Світові тенденції впровадження систем управління якістю у вищих навчальних закладах
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, том ІІ, 2010

Участь у наукових конференціях

 

 

 
 
Copyright ©2008-2012 Straregies & Technologies